Gallup International – Izboljšava procesa raziskovanja s platformo EpisXperience

Raziskave na globalni ravni

Gallup International, globalna agencija za trženjske in javnomnenjske raziskave, uporablja platformo EpisXperience za svoje redne projekte na številnih tržiščih.

  • Clients
    Gallup International
  • Industry
    Trženjske in javnomnenjske raziskave
  • Years
    2010 – še traja
THE CHALLENGE

Globalno poslovanje. Kompleksni projekti.

Gallup International je iskal zanesljivo platformo za podporo njihovim mednarodnim raziskovalnim projektom. Eden takih projektov je Eurobarometer z več kot 100.000 anketnimi vprašalniki na leto.

OUR SOLUTION

Platforma na ravni celotne korporacije
Gallupov informacijski sistem smo zasnovali na našem osnovnem izdelku, platformi EpisXperience Market Research. Z njo uporabnikom v podružnicah po vsem svetu omogočamo, da izvajajo kompleksne, pogosto ponavljajoče se raziskovalne projekte in sodelujejo na njih.

Image

Ustvarjanje vprašalnikov, vzorčenje, distribucija in poročanje

Platforma EpisXperience podjetju Gallup International omogoča celovito in centralizirano ustvarjanje ter vodenje projektov – hitro ustvarjanje večjezičnih vprašalnikov tudi za najbolj obširne ankete, njihovo distribucijo po široki paleti komunikacijskih kanalov in stičnih točk, preprosto upravljanje z vzorci ter natančen pregled rezultatov.

Gallup International tako orkestrirane projekte izkorišča za optimiziranje dela njihovih številnih agentov v kontaktnih centrih po vsem svetu. Tako ti porabijo ravno prav časa in virov za kakovostne podatke in rezultate.

Image

Vsi projekti tečejo na eni platformi

Gallupovo projektno vodenje vključuje sodelovanje mnogih delovnih skupin in podružnic. To smo naslovili z vpeljavo fleksibilnega sistema za projektno vodenje ter upravljanje z dokumentacijo. Vmesnik z dodelano uporabniško izkušnjo poskrbi za transparentnost in organizacijo vsakega posameznega projekta in vpletenost deležnikov v vseh njegovih fazah.

Delo z EpisXperience-om na projektu Crossborder je občutno izboljšalo naš proces anketiranja.

Avatar
Pascal Chelala
Direktor za evropsko regijo
Gallup International
REZULTATI

Projektno vodenje v Gallupovih podružnicah se je vidno izboljšalo. Gallup International je postal eden najpomembnejših ambasadorjev orodja EpisXperience, saj ga neprekinjeno uporabljajo že več kot desetletje.

100k+
anketnih vprašalnikov letno

Več kot 100.000 vprašalnikov je letno distribuiranih preko platforme EpisXperience.

200+
anketarjev

Ogromno število anketarjev hkrati deluje v podružnicah po vsem svetu.

50+
tipov vprašanj

V EpisXperience-u so omogočeni tudi najkompleksnejši tipi vprašanj.

RELATED WARP IT PLATFORM PACKAGES
HOW CAN WE HELP?
CONTACT OUR CONSULTANT