Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

V Episcenter d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR)) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), Politiko varstva zasebnosti in piškotkov na spletnem mestu in internim aktom našega zavoda.

Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Politiko varstva zasebnosti in internim aktom, je Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Episcenter d.o.o. je Jerneja Merva, dosegljiva na e-naslovu jerneja.merva@dataofficer.si.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države
Episcenter d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave
Episcenter d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi privolitve.

Obdelava na podlagi privolitve
Podjetje Episcenter d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja informacij o storitvah in drugih podatkih povezanih z dejavnostjo agencije. Navedena sporočila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte.

Za ta namen podjetje Episcenter d.o.o. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov

Varstvo osebnih podatkov
Episcenter d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe.

Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Pravice posameznika
Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati dostop do podatkov, popravek podatkov, omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, prenosljivost podatkov ali pravico do ugovora, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte info@episcenter.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Episcenter d.o.o. nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.